Pregled privatnosti

Opći uvjeti poslovanja e-trgovine www.puppynator.hr

Članak I.

Opće odredbe

 

 1. Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu OUP) uređuju uvjete ugovora sklopljenih putem elektroničke trgovine koja se nalazi pod domenom www.puppynator.hr (u daljnjem tekstu "e-trgovina") između kupca i naše tvrtke:

Naziv tvrtke: PUPPYNATOR, s.r.o.

Sjedište: 01856 Červený Kameň, č. 159, Slovačka

MBS: 54092868

PDV ID: SK2121573410

Registrirano u: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 42536/R

E-adresa za kontakt: [email protected]

Kontakt telefon: +421 950 446 611

(u daljnjem tekstu "Prodavatelj").

 

 1. Kupac se može registrirati na e-trgovini ili može kupovati bez registracije. Kupnjom putem e-trgovine kupac potvrđuje da je pročitao ove OUP i da se s njima slaže bez rezerve.

 

 1. Predmet ovih OUP je definiranje prava i obveza ugovornih strana koji proizlaze iz sklopljenog ugovora i davanje informacija u skladu sa članom 3 stavkom 1 Zakona o zaštiti potrošača u prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja (NN br. 102/2014) s izmjenama i dopunama i drugih relevantnih zakona.

 

 1. Ovi OUP pripremljeni su u skladu sa:
 • −Građanskim zakonikom (NN br. 40/1964) s izmjenama i dopunama.
 • −Zakonom o zaštiti potrošača (NN br. 250/2007) s izmjenama i dopunama,
 • −Zakonom o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja (br. 102/2014) s izmjenama i dopunama,
 • −Zakonom o elektroničkom poslovanju (NN br. 22/2003) i o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača (NN br. 128/2002) i o izmjenama i dopunama određenih zakona u zakonu NN br. 284/2002 s izmjenama i dopunama,
 • −Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN br. 391/2015) s izmjenama i dopunama,
 • −i s drugim relevantnim zakonima.

 

 1. Ovi OUP objavljeni su na www.puppynator.hr/opci-uvjeti-poslovanja

 

 1. Na temelju kupoprodajnog ugovora obvezujemo se isporučiti robu navedenu u narudžbi, a vi se obvezujete preuzeti robu i platiti za nju kupoprodajnu cijenu (ili samo "cijenu") navedenu u narudžbi, koja također uključuje troškove povezane s isporukom robe i eventualne naknade povezane s odabranim načinom plaćanja.

 

 1. Vlasništvo nad robom stječete plaćanjem pune kupoprodajne cijene, ali ne prije nego što preuzmete robu.

 

Članak II

Definicije pojmova

 

 1. Operater e -trgovine - Prodavatelj je tvrtka PUPPYNATOR, s.r.o., sa sjedištem na adresi 01856 Červený Kameň, č. 159, Slovačka, MBS: 54092868, PDV ID: SK2121573410, upisana u Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odjeljak:. Sro, br.: 42536/R, Zast.: Mgr. Rastislav Belko, adresa e-pošte: [email protected], br. tel.: +421 950 446 611

 

 1. Potrošač je u smislu člana 2 slova a) Zakona o zaštiti potrošača (NN 250/2007) s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu Zakon o zaštiti potrošača), fizička osoba koja pri sklapanju i izvršavanju ugovora potrošača ne djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti, zaposlenja ili zanimanja.

 

 1. Poduzetnik je smislu člana 2 stavka 2 Trgovačkog zakonika (NN 513/1991)  s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Trgovački zakonik"):
 • osoba upisana u trgovački registar,
 • osoba koja posluje na temelju trgovačke dozvole,
 • osoba koja posluje na temelju licence drugačije od trgovačke dozvole u skladu s posebnim propisima,
 • fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i registrirana je u skladu s posebnim propisom.

 

 1. Kupac - Potrošač i/ili Poduzetnik koji kupuje u e -trgovini.

 

 1. Korisnički račun je račun Korisnika putem kojeg pristupa sadržaju na e-trgovini putem svog kreiranog računa (korisničko ime i lozinka).

 

 1. Podaci za prijavu su podaci koje Korisnik mora unijeti prilikom pristupanja svom korisničkom računu (adresa e-pošte za prijavu, lozinka).

 

 1. Nadzorno tijelo je: Slovačka trgovačka inspekcija (SOI)

Inspekcija SOI za regiju Bratislava

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

Odjel za nadzor

tel. br. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

faks br. 02/58 27 21 70

[email protected] 

 

Članak III

Karakteristike robe

 

 1. U e-trgovini nudimo robu čiji izgled možete sami prilagoditi putem funkcije internetske trgovine "Kreator" (u daljnjem tekstu "Kreator"), koristeći unaprijed pripremljene motive ili koristeći vlastite tekstove i slike.

 

Članak IV

Korisnički račun

 

 1. Stvaranjem korisničkog računa, Korisnik se slaže s ovim OUP i potvrđuje da je upoznat s uvjetima obrade svojih osobnih podataka (ovdje).

 

 1. Korisnik je dužan u obrascu za registraciju navesti istinite podatke u mjeri u kojoj to odredi Prodavatelj.

 

 1. Korisnički račun je namijenjen samo Korisniku. Korisnik ne smije davati svoje podatke za prijavu trećoj strani, niti ih objavljivati ili na drugi način učiniti dostupnim za treće strane. Korisnik je dužan zaštititi svoje podatke za prijavu od gubitka, objavljivanja ili otkrivanja trećoj strani.

 

Članak V.

Sklapanje ugovora s Prodavateljem

 

 1. Objavljivanje OUP u e-trgovini smatra se prijedlogom za sklapanje ugovora, i slanjem narudžbe, te potvrdom u e-trgovini Kupac potvrđuje da je pročitao ove OUP i slaže se s njima.

 

 1. Tekst OUP može se promijeniti ili nadopuniti. Prava i obveze Kupca i Prodavatelja uvijek su uređeni onim tekstom OUP koji je bio na snazi kada narudžba poslana.

 

 1. E-trgovina sadrži popis robe, uključujući opis glavnih svojstava pojedinih artikala. Za svaki proizvod navedena je cijena, uključujući sve poreze, carinske pristojbe i naknade. Cijena varira ovisno o uređenju robe odabranom u Kreatoru. U narudžbi će uvijek biti navedena konačna cijena robe čiji je izgled Kupac kreirao u Kreatoru. Prezentacija robe informativne je prirode. Za sklapanje ugovora potrebno je poslati narudžbu i kako bi je Prodavatelj obradio.

 

 1. Razlika u nijansama boja u stvarnosti i na uređajima za elektronički prikaz ne može se smatrati nedostatkom robe.

 

 1. Detaljne dimenzije robe također se ne mogu smatrati nedostatkom: budući da je tablica dimenzija robe informativna, stvarne dimenzije robe mogu se neznatno razlikovati.

 

 1. Prodavatelj obavještava Kupca o primitku narudžbe na adresu e-pošte koju je prodavatelju dao prilikom registracije ili prilikom ispunjavanja narudžbe. Podaci (potvrda) o primitku narudžbe poslani Kupcu također su potvrda zaključenja ugovora.

 

 1. Kupac u Kreator ubacuje tekstove ili slikovni materijal, poput fotografija ili grafičkih djela (u daljnjem tekstu "podaci za tisak"), koji trebaju biti sadržaj robe koju smo stvorili.

 

 1. Podaci za tisak mogu se umetnuti u formatima, bojama i dimenzijama određenim u e-trgovini. Preporučujemo da prilikom unosa podataka za tisak slijedite informacije i upute u e-trgovini. Podatke za tisak možete dalje pregledavati i uređivati u Kreatoru.

 

 1. Prodavatelj nije odgovoran za unos netočnih podataka za tisak (na primjer, podataka za tisak u pogrešnoj razlučivosti).

 

 1. Zabranjen je unos u Kreator podataka za tisak, koji:
 • imaju karakteristike pornografije ili dječje pornografije;
 • prikazuju nasilje nad ljudima ili životinjama;
 • krše autorska prava trećih strana,
 • ili koji na drugi način krše važeće pravne propise Slovačke Republike ili dobar moral.

Prodavatelj ima pravo odbiti narudžbu koja sadrži podatke za tisak koji krše ovu odredbu.

 

 1. Kupac izjavljuje da ima pravo rukovati, raspolagati pravima na podatke za tisak koje učitava u e-trgovinu. U slučaju da bilo koja treća strana ostvari prava u vezi s podacima za tisak koje je Kupac učitao u e-trgovinu prilikom naručivanja (autorska ili srodna prava) protiv Prodavatelja, Kupac je dužan podmiriti prava treće osobe i/ ili platiti troškove koje je Prodavatelj morao potrošiti na svoju zaštitu, uključujući pravne usluge, sudske takse ili za namirenje prava treće strane. U slučaju da Prodavatelj pretrpi štetu prema prethodnoj rečenici, Prodavatelj ima pravo na naknadu štete.

 

Članak VI

Plaćanje kupoprodajne cijene i isporuka robe

 

 1. Kupoprodajna cijena može se platiti uglavnom na sljedeće načine:
 • bezgotovinski prije isporuke robe putem interneta platnom karticom putem GoPay platnog sustava,
 • bezgotovinski prije isporuke robe putem PayPal platnog sustava;
 • bezgotovinski prije isporuke robe prijenosom na naš bankovni račun (za upute ćemo vas obavijestiti u potvrdi narudžbe).

 

 1. Eventualni drugi načini plaćanja navedeni su u e-trgovini. Neki načini plaćanja (poput pouzeća) mogu uzrokovati i troškove. Ove naknade navedene su u e-trgovini. Narudžba sadrži konačnu cijenu koja već uključuje naknade vezane za odabrani način plaćanja.

 

 1. Ako Kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od narudžbe, ugovor (narudžba) se automatski otkazuje.

 

 1. Načini isporuke robe navedeni su u e-trgovini. Određeni način isporuke robe možete odabrati u narudžbi. Uredno izvršena narudžba kompletira se u roku od 2 radna dana, računajući od sljedećeg radnog dana nakon primitka uplate narudžbe od strane Prodavatelja. U slučaju nepredviđenih događaja i produljenja vremena izrade narudžbe, kupca o tome obavještava Prodavatelj, a to ponajprije, ali ne samo u slučaju ako naručena roba nije na skladištu kod Prodavatelja.

 

 1. Cijena dostave robe uvijek ovisi o veličini i prirodi robe te o cjeniku odabranog prijevoznika. Trenutni troškovi dostave robe navedeni su u e-trgovini. Očekivano vrijeme isporuke naručene robe može varirati u svakom pojedinačnom slučaju, s obzirom na posebnosti pojedinog poslovnog slučaja, posebno, ali ne samo s obzirom na opterećenost pojedinih prijevozničkih tvrtki, praznike u međunarodnom prijevozu, predbožićno razdoblje i drugi nepredviđeni događaji na koje Prodavatelj ne može utjecati, zbog čega očekivani rok isporuke robe ne mora biti striktno pridržan prilikom isporuke robe, a u posebnim, nepredviđenim slučajevima, isti se može produžiti. Prvi dan roka isporuke računa se od prvog radnog dana nakon primitka uplate za izvršenu narudžbu. Produljenje standardnog roka dostave može se očekivati, posebice, ali ne samo, tijekom ljetnih praznika i u predbožićnom razdoblju, kada je povećani broj pojedinačnih narudžbi i ogromno opterećenje za prijevozničke tvrtke dok Prodavatelj ne može utjecati na točan rok isporuke naručene robe iz razloga što se isporuka naručene robe vrši preko vanjske transportne tvrtke.

 

 1. Prilikom primitka robe, Kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe. Ako utvrdi nedostatke, odmah obavijesti prijevoznika i Prodavatelja. Ukoliko uredno izvršenu narudžbu Kupac ne primi u razumnom roku zbog njenog gubitka od strane transportne tvrtke ili samog Prodavatelja, Prodavatelj će o svom trošku osigurati zamjensku isporuku narudžbe s identičnom naručenom robom. U skladu s člankom 17. Uredbe br. 11/1975 Zb. o Sporazumu o ugovoru o prijevozu u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta (CMR) u skladu s važećim propisima, prijevoznik je odgovoran za potpuni ili djelomični gubitak pošiljke, odnosno za njezino oštećenje do kojeg dođe od trenutka preuzimanja pošiljke do trenutka njezine isporuke, iz razloga kojeg Prodavatelj neće osigurati zamjensku isporuku robe o svom trošku prema prethodnoj rečenici u slučaju da ga Kupac odmah ne obavijesti da mu pošiljka nije isporučena u dogovorenom roku, odnosno da je pošiljka oštećena, na neki drugi način narušena ili nepotpuna.

 

 1. U trenutku preuzimanja robe (ili u trenutku kada je Kupac bio dužan preuzeti robu ali to nije učinio, kršeći ugovor), Kupac postaje odgovoran za slučajno propadanje, oštećenje ili gubitak robe. Kupac je dužan isporučenu robu uredno i s pažnjom dobrog gospodarstvenika pregledati na način da se ustanovi ima li isporučena roba očite nedostatke, a ukoliko stvarno utvrdi očite nedostatke robe, dužan je o tome najkasnije u roku od 24 sata od dana primitka robe obavijestiti Prodavatelja. U slučaju da u navedenom roku Kupac ne obavijesti Prodavatelja ni o kakvim očitim nedostacima, smatra se da je roba isporučena bez nedostataka. U slučaju da se na isporučenoj robi dodatno pojave nedostaci, Kupac je o tome dužan obavijestiti Prodavatelja bez suvišne odgode, odnosno najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka nedostatka, a također je dužan robu s nedostatkom dalje ne koristiti kako bi se spriječilo širenje nedostatka nastalih na robi. Ukoliko Prodavatelj u sklopu rješavanja reklamacije utvrdi da je Kupac unatoč uočenim nedostacima na robi nastavio koristiti robu, Prodavatelj ima pravo odbiti zahtjev za reklamaciju i na taj način okončati reklamacijski postupak.

 

 1. U slučaju da Kupac bez razloga propusti preuzimanje robe, Prodavatelj ima pravo na naknadu troškova povezanih s isporukom robe, kao i drugih troškova nastalih uslijed neprihvaćanja robe.

 

 1. Prodavatelj ima pravo odabranom Kupcu poslati kupon za popust za njegovu sljedeću kupnju u e-trgovini, a koji kupon vrijedi najdulje 12 mjeseci od dana njegova slanja Kupcu, dok se takav kupon za popust može poslati isključivo Kupcu koji putem e-trgovine izvrši narudžbu robe za koju će uredno platiti kupoprodajnu cijenu. Ovaj kupon za popust ne može se kombinirati s drugim popustima ili kuponima za popust. Prodavatelj također zadržava pravo ograničiti korištenje kupona za popust i u drugačijem, ekonomski uvjetovanom, opsegu, nego što je proizlazi iz prethodne rečenice. Ova odredba o kuponima za popust ne utječe na valjanost i opseg korištenja popusta i kupona za popust koje je Kupac ili drugi potencijalni korisnik e-trgovine stekao na drugačiji način od načina navedenog u prvoj rečenici ove odredbe, dok se za popuste stečene na drugi način primjenjuje određeni opseg i rok njihove valjanosti.

 

 1. Prodavatelj izjavljuje, a Kupac, u okviru upoznavanja s ovim Općim uvjetima poslovanja (OUP), uzima na znanje da bilo koje količinske popuste, kupone za popust prema prethodnoj točki ovog članka OUP-a, niti bilo koje druge kupone za popust, kao ni bilo koje druge i dodatne popuste navedene u ovim OUP ili dodijeljene na specifičan način izvan okvira ovih OUP od strane Prodavatelja u korist Kupca, nije moguće ni pod kojim uvjetima primjenjivati ​​na robu označenu kao snižena, promotivna ili rasprodajna roba, odnosno robu označenu na drugi način ili izrazom istog ili sličnog značenja, iz kojeg je razvidno da se konkretna roba prodaje po "diskontnoj" cijeni te iz tog razloga nije moguće kombinirati takvu prodajnu (diskontnu) cijenu s drugim popustima ili promocijama, jer bi to značilo dvostruku primjenu popusta (promocije) od strane Kupca.

 

Članak VII

Prava i obveze ugovornih strana

 

 1. Korisnik, Kupac je dužan postupiti u skladu s ovim OUP i važećom legislativom.

 

 1. Korisnik je dužan postupati na način da nema neovlaštenog pristupa njegovom korisničkom računu te je dužan poduzeti sve mjere kako bi spriječio otkrivanje podataka za prijavu, u protivnom odgovara za štetu nastalu Prodavatelju.

 

 1. Korisnik se obvezuje da neće koristiti Korisnički račun na način koji bi ugrozio ili povrijedio prava i zakonom zaštićene interese Prodavatelja i trećih strana.

 

 1. Korisnik se obvezuje da neće koristiti Korisnički račun na način koji bi kršio zakon,  zaobilazio zakone ili bio suprotan dobrom moralu.
 1. Korisnik je bez ikakvih rezervi suglasan da mu nakon obavljene kupnje u e-trgovini prodavatelj ili treća osoba koja za prodavatelja pruža predmetne usluge može poslati upitnik o zadovoljstvu kupca, najkasnije u roku od 10 dana nakon dostave narudžbe.
 1. Korisnik izjavljuje i ujedno je suglasan da će nakon posjeta e-trgovini iskazati suglasnost odnosno nesuglasnost sa slanjem obavijesti o novostima, popustima ili ponudama Prodavatelja, u svrhu čega će o tom odabiru biti posebno upozoren prilikom svojeg posjeta e-trgovini. U skladu s navedenim, Prodavatelj izjavljuje da je Korisnik ovlašten u svakom trenutku promijeniti svoj pristanak na slanje obavijesti odnosno isključiti njihovo slanje unutar internetskog preglednika kojim se služi prilikom posjeta e-trgovini.

 

Članak VIII

Odustajanje od ugovora

 

 1. Odustanak od ugovora od strane Kupca, koji je Potrošač, uređen je odgovarajućim odredbama Zakona o zaštiti potrošača u prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja (NN br. 102/2014) s izmjenama i dopunama.

 

 1. Potrošač Kupac ne može, u skladu sa članom 7 stavkom 6 slovo c) Zakona o zaštiti potrošača u prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja (NN br. 102/2014) s izmjenama i dopunama odustati od ugovora čiji je predmet prodaja robe u skladu s posebnim zahtjevima Potrošača, robe proizvedene po mjeri ili robe dizajnirane posebno za jednog Potrošača. Kako Kupac-Potrošač u e-trgovini bira izgled robe, radi se o proizvodu po mjeri, prema zahtjevima Potrošača.

 

 1. Odustanak od ugovora od strane Kupca Poduzetnika uređen je odgovarajućim odredbama Trgovačkog zakonika (NN br. 513/1991) s izmjenama i dopunama.

 

Članak IX

Rješavanje sporova

 

 1. Pravni odnosi koji nastaju između ugovornih strana u vezi s korištenjem e-trgovine i sklapanjem ugovornog odnosa uređeni su pravnim poretkom Republike Slovačke.

 

 1. Kupac i Prodavatelj su se složili da je u slučaju spora nadležan sud Republike Slovačke.

 

 1. Ako Kupac - Potrošač nije zadovoljan načinom na koji je Prodavatelj postupio po njegovoj reklamaciji ili smatra da je Prodavatelj povrijedio njegova prava, ima se mogućnost obratiti Prodavatelju radi traženja pravnog lijeka. Ako Prodavatelj na zahtjev za naknadu štete odgovori negativno ili ne odgovori na njega u roku od 30 dana od dana slanja, Potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje alternativnog rješenja svog spora prema odredbama člana 12 Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN br. 391/2015) s izmjenama i dopunama.

 

 1. Nadležni subjekt za alternativno rješavanje potrošačkih sporova s Prodavateljem je Slovačka trgovačka inspekcija (SOI) Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk ili druga relevantna ovlaštena pravna osoba registrirana na popisu subjekata alternativnog rješavanja sporova koji vodi Ministarstvo gospodarstva Slovačke Republike (popis je dostupan na http://www.mhsr.sk); Potrošač ima pravo odabrati kojem će se od ovih subjekata alternativnog rješavanja sporova obratiti.

 

 1. Potrošač može za podnošenje alternativnog prijedloga za rješavanje sporova koristiti internetsku platformu za rješavanje sporova dostupnu na web stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Članak X

Zaštita osobnih podataka

 

 1. Prodavatelj obrađuje osobne podatke kupca u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu "GDPR") i Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 18/2018).

 

 1. Informacije o tome kako obrađujemo osobne podatke možete pronaći ovdje.

 

Članak XI

Završne odredbe

 

 1. Pravni odnosi između Prodavatelja i Potrošača koji nisu izričito regulirani ovim OUP uređeni su odgovarajućim odredbama Građanskog zakonika (NN br. 40/1964) s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Građanski zakonik"), Zakon o zaštiti potrošača, Zakona o zaštiti potrošača u prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja (NN br. 102/2014) s izmjenama i dopunama, kao i drugih srodnih propisa. 

 

 1. Pravni odnosi između Prodavatelja i Kupca Poduzetnika koji nisu izričito regulirani ovim OUP uređeni su odgovarajućim odredbama Trgovačkog zakonika (NN br. 513/1991) s izmjenama i dopunama. 

 

 1. Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih OUP u bilo kojem trenutku, ako to zahtijeva promjena poslovne politike ili važećeg zakonodavstva. 

 

 1. Ovi OUP postaju važeći i stupaju na snagu na dan 23.1.2023